KAUTUSANG PANLUNGSOD BLG. 96, s-2015


ANG KAUTUSANG NAGTATAKDA SA PAGBABAWAL SA PAGGAMIT/PAGBEBENTA NG PLASTIC BAGS SA MGA GROCERIES, RESTAURANTS, AT IBA PANG ESTABLISIMENTO, AT PAGBABAWAL SA PAGGAMIT/PAGBEBENTA NG STYROFOAM/STYROPOR, AT PAGTATAKDA NG KARAMPATANG KAPARUSAHAN SA MGA LALABAG DITO.

MGA ISINASAAD:

     PANGKAT 3. Pag babawal sapaggamit ng plastic bags bilang sisidlan ng mga tuyong pinamili o dry goods.

     Walang business establishment o tindera sa ating Dry Market ang pinapayagang gumamit ng plastic bags bilang sisidlan para sa dry goods. Tanging mga papel na sisidlan lamang ang pinahihintulutang gamitin para sa mga nasabing uri ng produkto.

     PANGKAT 4. Paggamit ng plastic “labo” bilang tanging pang-unangsisidlan para samgabasa at maliliitnapinamili (wet and small goods).

     Walang tindera na gagamit ng plastic bag na may hawakan bilang pangunahing sisidlan ng basa at maliliit na pinamili. Tanging ang plastic “labo” lamang ang pinapayagan para sa nabanggit na layunin.

     PANGKAT 5. PAGBABAWAL sapaggamit ng plastic bag/sando bag bilang pangalawa o pandoble na sisidlan ng mgabasa at maliliit na pinamili.

     Walang business establishment o nagtitingi ng mga panindang basa at maliliit na paninda/bagay ang pinahihintulutang gumamit ng plastic bag/sando bag bilang pangalawang sisidlan ng mga nabanggit na produkto.

     PANGKAT 6. PAGBABAWAL SA PAGGAMIT NG STYROPOR/STYROFOAM bilang sisidlan/lalagyan ng pagkain at inumin at mga katulad na produkto.

     Walang business establishment o nagtitingi o mga institusyon ang pinahihintulutang gumamit at/o magbenta ng styropor/styrofoam bilang sisidlan ng pagkain at inumin o mga katulad na produkto sa Lungsod Agham ng Muñoz.

     PANGKAT 12. Itinakdang araw o palugit para sa paggamit ng plastic bag/sando bag at styropor/Styrofoam.

     Ang lahat ng business establishment o indibidwal na negosyante ay binibigyan lamang hanggang Hunyo 1, 2015 upang tumalima/sumunod ng na aayon sa itinakdang panuntunan at regulasyon ng KAUTUSANG ito.

     PANGKAT 14. KAPARUSAHAN.

     Ang sinuman o anu mang establisimento o indibidwal ang mahuhuling lumalabag sa alin man sa mga nabanggit na ipinagbabawal na gawain ay papatawan ng mga sumusunod na kaparusahan:

     Para sa indibidwal:

           Unang paglabag: Php500.00 at pagdalo sa seminar o 2 oras na paglilinis at pagdalo sa seminar

           Ikalawang paglabag: Php1,000.00

           Ikatlong paglabag: Php1,500.00

     Para sa business establishment:

           Unang paglabag: Php1,500.00 at pagdalo sa seminar o 6 oras na paglilinis ng kalye at pagdalo sa seminar

           Ikalawang paglabag: Ph3,000.00

           Ikatlong paglabag: Php5,000.00 at pagpapawalang bisa ng business permit.

     

KAUTUSANG PANLUNGSOD BLG. 95, S-2014

ANG KAUTUSANG NAGBABAWAL SA PAGGAMIT NG MGA MAIINGAY NA MOTORSIKLO, TRICYLE, SCOOTER AT BISIKLETANG MAY MAKINA NA HINDI GUMAGAMIT NG TAMBUTSONG MAY SILENCER.

     PANGKAT I. Ang Kautusang ito ay sumasaklaw sa lahat ng mga motorsiklo, tricyle, scooter at bisikletang may makina na hindi gumagamit ng silencer sa ng lahat Barangay ng Science City of Muñoz.

     PANGKAT II. Layunin ng Kautusang ito ang mahigpit na pagbabawal sa pagtanggal ng silencer ng mga tambutso na naka kabit galing sa factory upang mapanatili ang tahimik na tunog ng mga motorsiklo, tricycle, scooter at bisikletang may makina.

     PANGKAT III. Mahigpit na ipatutupad ito ng mga kawani ng City Environment and Natural Resources Office (CENRO) sa tulong ng mga force multipliers ng kapulisan o Traffic Enforcers.

     PANGKAT IV. Mahigpit na ipatutupad ito ng Opisyal ng Barangay katulad ng Punong Barangay, Kagawad ng Barangay at Barangay Tanod.

     PANGKAT VI. Ang kahabaan ng Maharlika Highway ay hindi kasama sa pagpapatupad o implementasyon ng ordinansang ito.

     PANGKAT VII. Ang sino mang nais kumuha ng exemption ay maaring kumuha ng permiso sa City Hall at ibigay ang layunin ng pagkuha at magbayad ng halagang 200 piso (P200.00) para sapermit.

     PANGKAT VIII. Kung sino ang mahuling gumagamit o naka sakay sa motorsiklo, tricycle, scooter at bisikletang may makina na walang silencer ay siyang mananagot sa kanya man o hindi ito.

     PANGKAT IX. Ang sino mang lalabag sa Kautusang ito ay papatawan ng kaparusahang gaya ng mgasumusunod:

          a.) UNANG PAGLABAG : Multang (P200.00) Dalawang daang piso o dalawang oras na community service at compulsory maglagay ng silencer ng tambutso.

          b.) PANGALAWANG PAGLABAG : Multang (P500.00) Limang daang piso na babayaran sa mga awtorisadong manghuhulina may opisyal na resibo.

          c.)IKATLO AT SUSUNOD NA PAGLABAG : Multang (P1,000.00) Isang Libong psio o pagkabilanggo ng hindi hihigitsa 30 araw ayon sa itinakda ng batas na babayaran sa awtorisadong nanghuli na may opisyal na resibo.