News Back  |  See more photos

4P's Livelihood Project
Pinagkalooban ng mga proyektong pangkabuhayan ang mga miyembro ng 4P's sa mga ilang barangay sa lungsod na ang pangunahing layunin ay maitaas ang antas at mapaunlad ang kanilang pamumuhay.

Ang mga proyektong ito ay Hog Fattening para sa Brgy. Bantug, Bical, Franza at Palusapis. Hog Fattening at Goat Raising naman sa Brgy. Mangandingay. Meat Processing naman ang ibinigay para sa Brgy. Gabaldon.