News Back  |  See more photos

Mga Iskolar ng Lungsod Agham ng Muñoz
Ang City Public Employment Service Office (PESO) ng Lungsod Agham ng Muñoz kasama ang ating butihing Mayor Nestor L. Alvarez, Ph.D. ay namuno sa pagbibigay ng allowance o pinansyal na tulong sa mga kolehiyong iskolar ng gobyerno ng Lunsod Agham ng Muñoz. Ito ay naganap nitong Hunyo 25, 2019.