News Back  |  See more photos

Pagbisita ng Board of Directors ng GTDRMPC Gen. Trias, Cavite
Bumisita ang mga Board of Directors ng General Trias Dairy Raisers Multi-Purpose Cooperative kasama sina Hon. Clarissel Moral at Hon. Gary Grepo, Gen. Trias City Councilors sa lungsod ngayong September 17, 2019 upang mag-courtesy call o humingi ng permiso para magsagawa ng pag-aaral o pananaliksik sa Philippine Carabao Center.