Science City Of Muñoz

Launching of the SCM PNP and BFP celebration of the 20th Police Community Relations Month with the theme: "Matibay na Ugnayan ng Mamamayan at Pulisya, Simbolo ng Kapayapaan at Kaunlaran ng Sambayanan" and National Disaster Month.

for more photos